Новата наука (Вико)

Приключил семинар върху книгата "Новата наука" на Джамбатиста Вико.

Заключителната сбирка по тази тема се проведе на 29 март 2007.

Семинарни бележки: предложените по-надолу бележки са опит за запис на основните теми и дискусии по време на семинарите. Те със сигурност са непълни, но засега не разполагаме с по-добри.

ФС52 - Новата наука ‎(Вико)‎