Кант и проблемът за метафизиката (Хайдегер)

Приключил семинар върху книгата "Кант и проблемът за метафизиката" на Мартин Хайдегер.

Заключителната сбирка по тази тема се проведе на 14 юни 2007.

Семинарни бележки: предложените по-надолу бележки са опит за запис на основните теми и дискусии по време на семинарите. Те със сигурност са непълни, но засега не разполагаме с по-добри.

ФС52 - Кант и проблемът за метафизиката ‎(Хайдегер)‎