За нас

ФС52 не е нито конкретна затворена общност от хора, нито чисто тематичен семинар. По-скоро става дума за инициатива, която дава възможност на докторанти, студенти и съвсем млади преподаватели да участват в обсъждания и анализи, както на утвърдени произведения, така и на свои собствени текстове.

Целите са в три основни посоки:

- Общност - докторантите и студентите от специалност философия да се познават и да общуват.

- Образователно-научни дискусии - внимателно обсъждане на класически и критически философски текстове.

- Обратна връзка - разговор и дискусии върху собствени текстове и преводи.

Идеята за създаване на студио 52 е чисто прагматична - системата в университетите не може сама по себе си да създаде и поддържа общност. Университетът задава само възпроизвеждащи се образователно-научни структури, т.е. условия хората да се срещат. Като стъпва върху това, ФС52 е просто проява и реализация на желанието за реално, съвместно обсъждане върху проблеми от областта на философията. В такъв смисъл това студио е временно: нещо краткотрайно, което изчезва щом желанието и ползата се изчерпат.

Като цяло ФС52 е лаборатория по философия и има по-скоро експериментален характер. Такива инициативи постоянно се пораждат и постоянно замират; не вреди да има следа от всеки подобен опит, затова и съществува този сайт.