А. Изследвания

Изследователските срещи на ФС52 са оганизирани на следния принцип: студенти, докторанти или преподаватели представят свои собствени разработки; няма ограничение на изследователската област.

Доклад и обсъждане

Всеки доклад или представяне трябва да е не повече от 60 минути. Представянията могат да включват:

- части от дипломни работи или дисертации;

- недовършени или почти завършени ръкописи;

- представяне на собствени книги или статии;

Възможни са и отворени лекции или дискусии по определена тема. След доклада/представянето има въпроси, обсъждания и коментари, като те обикновено са основната част от срещата - и като времетраене, и като основна цел.

Приключили изследователски срещи

Тема 1: д-р Огнян Касабов представи откъс от дисертацията си "Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлектиращо съждение и съдбата му при Хегел".

Тема 2: д-р Невена Панова представи изследването си "Платоновата концепция за мимесиса: между естетиката и политиката".

Тема 3: Представяне на книгата Inference, Consequence, and Meaning: Perspectives on Inferentialism. Реплики върху "изводимостта" и разговор между Лилия Гурова, Ангел Стефанов, Борис Грозданов, Росен Люцканов и Анита Касабова.