Хронология


Показани са 29 елемента
ТипДатаТемаБележки
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
ТипДатаТемаБележки
29. Представяне + дискусия 6 юли 2012 (петък), 17:30 Представяне на книгата "Inference, Consequence, and Meaning: Perspectives on Inferentialism." Лилия Гурова, Ангел Стефанов, Борис Грозданов, Росен Люцканов и Анита Касабова - разговор и реплики върху "изводимостта". 
28. Лекция + дискусия 29 май 2012 (вторник), 19:00 "Платоновата концепция за мимесиса: между естетиката и политиката" д-р Невена Панова представя свое изследване върху мимесиса. 
27. Семинар 2 декември 2011 (петък), 18:00 Семинар върху "Софистът" на Платон Четене и обсъждане на текста до 231b. Модератор: Васил Видински 
26. Семинар 21 октомври 2011 (петък), 18:00 Семинар върху "Софистът" на Платон Начално въведение в диалога. Обсъждане на текста от 216а до 221с. Модератор: Васил Видински 
25. Семинар и работна среща 3 юни 2011 (петък), 18:30 Семинар върху "Парменид" на Платон + организационна среща Заключителни и обобщаващи коментари върху целия диалог ("Парменид" на Платон). Модератор: Васил Видински... На срещата се реши да продължим с друг диалог на Платон - "Софистът".  
24. Семинар 29 април 2011 (петък), 18:15 Семинар върху "Парменид" на Платон Представяне и финализиране на седма и осма дедукция (хипотеза) - от 164b до края. Модератор: Владимир Маринов 
23. Семинар 8 април 2011 (петък), 18:30 Семинар върху "Парменид" на Платон Представяне и финализиране на пета и шеста дедукция (хипотеза) - от 160b до 164b. Модератор: Васил Видински 
22. Семинар 25 март 2011 (петък), 17:00  Семинар върху "Парменид" на Платон Представяне и финализиране на трета и четвърта дедукция (хипотеза). Модератор: Зорница Радева  
21. Семинар 11 март 2011 (петък), 17:00 Семинар върху "Парменид" на Платон Представяне на трета и четвърта дедукция (хипотеза). Модератор: Зорница Радева 
20. Семинар  17 февруари 2011 (петък), 17:00  Семинар върху "Парменид" на Платон Втора част на диалога, Представяне и финализиране на втората дедукция (хипотеза) - от 142b до 155e. Модератор: Огнян Касабов 
19. Семинар  4 февруари 2011 (петък), 18:30  Семинар върху "Парменид" на Платон Обобщение на всички дедукции (хипотези) в диалога. Модератори: Огнян Касабов и Владимир Маринов 
18. Семинар 3 декември 2010 (петък), 18:30 Семинар върху "Парменид" на Платон Втора част на диалога, Финализиране на първата дедукция (хипотеза) - от 139c до 142b. Модератор: Боряна Узунова. 
17. Семинар 19 ноември 2010 (петък), 18:30 Семинар върху "Парменид" на Платон Втора част на диалога, дедукция (хипотеза) І (от 137с до 139c). Модератор: Боряна Узунова. 
16. Семинар 5 ноември 2010 (петък), 18:30 Семинар върху "Парменид" на Платон Приключване с първата част и интермедията (от 134е до 137с). Модератор: Васил Видински. 
15. Семинар 25 юни 2010 (петък), 17:00 Семинар върху "Парменид" на Платон Приключване с първата част (от началото до около 135 а). Модератори: Владимир Маринов, Георги Гочев и Васил Видински. 
14. Семинар 11 юни 2010 (петък), 17:00 Семинар върху "Парменид" на Платон Обсъждане на 132а до 134е (Парменид и Сократ - ІІ). Модератор: Камелия Спасова. 
13. Лекция + дискусия 4 юни 2010 (петък), 17:00  "Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлектиращо съждение и съдбата му при Хегел" д-р Огнян Касабов представя откъс от дисертацията си. 
12. Семинар 28 май 2010 (петък), 17:00 Семинар върху "Парменид" на Платон Обсъждане на 130а - 132а (Парменид и Сократ - І). Модератор: Зорница Радева. 
11. Семинар 14 май 2010 (петък), 19:00 Семинар върху "Парменид" на Платон  Обсъждане на 127d - 130a (Зенон и Сократ). Модератор: Васил Видински. 
10. Семинар 30 април 2010 (петък), 17.00 Семинар върху "Парменид" на Платон Невена Панова: разглеждане на литературната рамка в диалога + начално обсъждане на съдържанието. 
09. Семинар 23 април 2010 (петък), 17:00 Семинар върху "Парменид" на Платон Владимир Маринов: общо въведение към диалога + неоплатоническата интерпретация. 
08. Работна среща 07 юли 2008 (понеделник), 17.00 Организационна дискусия На срещата се реши да продължим с "Парменид" на Платон. 
07. Семинар 14 юни 2007 (четвъртък), 18.00 Семинар върху "Кант и проблемът за метафизиката" на Хайдегер Дискусия върху способността за въображение и интерпретацията на Хайдегер. 
06. Семинар 19 април 2007 (четвъртък), 18.00 Семинар върху "Кант и проблемът за метафизиката" (1929) на Мартин Хайдегер (1889-1976) Въвеждащ семинар, поставяне на основните проблеми в книгата и разпределение на темите. 
05. Работна среща 29 март 2007 (четвъртък), 18.00 Организационна дискусия На сбирката след последни коментари върху "Новата наука" се реши да приключим заниманията си с Вико и да продължим с "Кант и проблемът за метафизиката" на Мартин Хайдегер. 
04. Семинар 15 март 2007 (четвъртък), 18.00 Семинар върху "Новата наука" на Вико Бяха представени три кратки текста от Ива Манова, Борис Борисов и Васил Видински. 
03. Семинар 28 февруари 2007 (сряда), 19.00 Семинар върху "Новата наука" на Вико Обсъждане на картината на Доменико Вакаро: Бог, Провидение, Метафизика, Омир (статуя). Анализ на книгата. 
02. Семинар 16 февруари 2007 (петък), 19.00 Семинар върху "Новата наука" (1744) на Джамбатиста Вико (1668-1744) Начална дискусия върху книгата и разпределяне на теми между участниците. 
01. Работна среща 7 февруари 2007 (сряда), 18.30 Организационна дискусия. Уточняване на типа семинар. Предложения за текстове. Най-много гласове събраха: Фихте - "Предназначението на човека"; Лайбниц (без уточнен текст) и Вико "Новата наука". Започваме с Джамбатиста Вико. 
Показани са 29 елемента