Начало

Философско студио 52 е 
неформална дискусионна инициатива към специалност „Философия“ (СУ „Св. Климент Охридски“), която съществуваше от 2007 до 2012 год. Състояха се общо около 30 срещи
Те бяха насочени към студенти, докторанти и млади преподаватели, предимно философи, но с активно участие и на филолози. 
Студиото работеше в две-три основни насоки: изследователска, семинарна, читателска.

Изследователската част представляват еднократни сбирки, в които се представят собствени философски разработки без ограничение на областта.
Семинарната част се изгражда около семинарни цикли - поредица от модерирани срещи, чиято цел е внимателен текстуален прочит на класически произведения.
Читателската част се изгражда около малки читателски групи и за разлика от семинарите е съвсем неформална.